Categorieën

Een bemiddelingsbureau kan erg handig zijn voor zzp'ers. Bijvoorbeeld omdat de opdrachten binnen het eigen netwerk (nog) niet voor het oprapen liggen of omdat je weinig tijd hebt voor acquisitie. Waar moet je op letten?

In het kort

  • Voordelen van bemiddelingsbureaus voor zzp’ers zijn een uitgebreider netwerk, minder acquisitiewerk en meer continuïteit in opdrachten.
  • Bureaus variëren van platforms waarop zzp’ers zichzelf aanbieden tot bureaus die als tussenpersoon optreden.
  • Het verschil tussen bemiddelings- en detacheringsbureaus ligt in de werkrelatie: bemiddelingsbureaus zijn tussenpersonen, terwijl detacheringsbureaus je in dienst nemen.
  • Het kiezen van een bureau vereist afweging van tarieven, aard van opdrachten en het vertrouwen en de communicatie die je met het bureau hebt.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

De voordelen van zzp-bemiddeling

Een bemiddelingsbureau vergroot je speelveld, zonder dat je zelf veel aan acquisitie moet doen. Ook kom je in beeld bij opdrachtgevers die niet snel in zee gaan met individuele zzp’ers, maar wel met een bureau waarmee ze vaker zaken hebben gedaan.

Verder kun je de continuïteit van je werkzaamheden beter stroomlijnen. Je neemt – zodra het einde van een klus nadert – contact op met het bemiddelingsbureau en vertelt wanneer je weer beschikbaar bent voor leuke opdrachten. Zonder er zelf veel voor te hoeven doen, rol je door naar een volgende opdracht.

Soorten bureaus voor zzp’er

Bemiddelingsbureaus zijn er in alle soorten en maten. Er zijn bureaus waar zzp’ers uit alle beroepsgroepen terecht kunnen, maar ook branchespecifieke bureaus. De ene branche kent meer mogelijkheden dan de andere, maar meestal kun je kiezen uit:

  • Websites waarop je jezelf aanbiedt en waar opdrachtgevers je zonder verdere tussenkomst van de bemiddelaar kunnen vinden, zoals Freelance.nl, Fiverr of Werkspot. Steeds vaker kun je op deze websites ook zelf het contact met de opdrachtgever tot stand brengen. Het bureau fungeert als platform voor ontmoetingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hieronder vallen ook Marktplaats-achtige websites waarop je kunt bieden op een klus. Het aanbod van dit soort websites groeit. Kijk regelmatig welke nieuwe spelers er op de markt zijn.
  • Bureaus die daadwerkelijk als bemiddelaar optreden. Wanneer een opdrachtgever zich bij het bureau meldt, zoekt de bemiddelaar een aantal geschikte kandidaten en stelt er een of meerdere voor aan de opdrachtgever zodat je elkaar kunt leren kennen.


Bemiddelingsbureau vs. detacheringsbureau

Een bemiddelingsbureau is niet hetzelfde als een detacheringsbureau. Een bemiddelingsbureau is puur een bemiddelaar tussen jou en een potentiële werkgever. Een detacheringsbureau fungeert als jouw werkgever en plaatst je tijdelijk bij een ander bedrijf. Bij een detacheringsbureau ga je dus daadwerkelijk in dienst, terwijl een bemiddelingsbureau puur bemiddelt tussen zzp’er en werkgever.

Een detacheerder neemt je dus in dienst. Voor hen ben je een uitzendkracht. Na verloop van tijd komen je werkzaamheden bij een onderneming weer ten einde. Je blijft dan in dienst bij de detacheerder. Ze wachten tot ze je opnieuw kunnen inzetten. In de tussentijd zijn er vaak opties tot bijscholing.

VAR, zelfstandigheid en de fiscus

De VAR is op 1 mei 2016 vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).  Wie zich laat bemiddelen, doet er ten eerste goed aan een modelovereenkomst op te stellen. Deze verklaring geeft aan dat je zelfstandig ondernemer bent en dus zelf je premies afdraagt.

Kijk ook goed of het bemiddelingsbureau niet eigenlijk een detacherings- of uitzendbureau is. Het gaat er daarbij niet om hoe het bureau zich noemt, maar hoe de ‘gezagsverhoudingen’ in elkaar steken. Werk je via een bemiddelingsbureau? Dan ziet de Belastingdienst je als zelfstandige. Werk je echter regelmatig voor een detacherings- of uitzendbureau? Dan word je gezien als werknemer.

Daarnaast hanteert de fiscus de volgende regels:

  • De klant is je opdrachtgever (niet het bemiddelingsbureau). Je kunt dus meerdere opdrachtgevers hebben, ook als je via één bemiddelingsbureau je opdrachten krijgt. Daarbij ziet de Belastingdienst het liefst dat je als zzp’er meerdere opdrachtgevers hebt. Een specifiek aantal wordt niet genoemd, maar meestal ligt dit tussen de 3 en de 8.
  • De verrichte werkzaamheden komen overeen met de werkzaamheden in de modelovereenkomst.
  • Je verricht de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van je modelovereenkomst.


Zet afspraken op papier als zzp’er

Het spreekt natuurlijk voor zich, maar maak duidelijke afspraken over tarief, deadlines, voorwaarden, aansprakelijkheid en concurrentiebeding. Zorg dat deze afspraken op papier staan. Vergeet ook je eigen voorwaarden niet en neem deze op in het contract.

In veel gevallen sluit je twee contracten af. Een met het bemiddelingsbureau en een voor de opdracht die je gaat uitvoeren.

Schrijf je in op verschillende plekken

Ook voor bemiddelingsbureaus geldt dat zij graag tevreden klanten zien. Ben je succesvol geweest? Dan zullen zij je eerder benaderen voor een volgende opdracht. Daarnaast helpt het als je een goed persoonlijk contact met het bemiddelingsbureau onderhoudt.

Hou er rekening mee dat er geen garanties zijn dat je via een bemiddelingsbureau daadwerkelijk aan opdrachten komt. Soms kan het erg lang duren. Het is daarom verstandig je bij meerdere bureaus of op meerdere websites tegelijk in te schrijven.

Ben je actief op een van de websites waarop je in een Marktplaats-achtige constructie kunt ‘bieden’ op een klus? Bied je diensten dan niet goedkoper aan dan eigenlijk goed voor je is.

Tarieven bemiddelingsbureaus

De tarieven die bemiddelingsbureaus hanteren, zijn erg verschillend. Soms betalen ze een maandbedrag (bijvoorbeeld voor de website met vraag en aanbod), in andere gevallen wordt er gewerkt op basis van no cure no pay.

Sommige bemiddelaars hanteren een vast bedrag per uur dat wordt afgedragen, andere een vast bemiddelingsbedrag. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Er zijn ook websites die helemaal niets in rekening brengen voor een inschrijving als opdrachtnemer.

Zet de verschillende mogelijkheden in je branche op een rij en weeg de kosten van de bemiddeling en de kans op een opdracht tegen elkaar af.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Hoe kies je een bureau?

Leg bij de keuze voor een bureau niet alleen de tarieven naast elkaar, maar kijk ook naar het soort opdrachten dat je kunt krijgen en het gevoel dat je hebt bij het contact.

Een kennismakingsgesprek zegt vaak veel. Je maakt hierin je wensen duidelijk en gaat op zoek naar vertrouwen. Uiteindelijk is een bemiddelingsbureau verantwoordelijk voor het begeleiden van een optimale communicatie tussen zzp’er en opdrachtgever. Het totaalplaatje moet dan wel aansluiten op de door jouw aangeboden diensten.

Bemiddeling in de zorg

Als zzp’er in de verpleging, verzorging of thuiszorg beginnen via een bemiddelaar? Dat kan, maar bereid je voor op enkele belangrijke stappen. Voordat je start, moet je voldoen aan specifieke regels en beroepseisen. Zelfstandige zorgprofessionals bekleden immers een belangrijke rol in de samenleving. Zzp-bemiddeling voor zorginstellingen is daardoor net iets anders geregeld.

AWBZ-instellingen mogen volgens de wet niet rechtstreeks zelfstandigen contracteren. Bemiddelaars blijven eindverantwoordelijk. De Belastingdienst en het UWV stellen daarom dat er dan geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap en de bemiddelaar verplicht is om de zzp’ers in loondienst te nemen. Zzp’ers mogen wel zelfstandig werken voor houders van een persoonsgebonden budget (PGB).

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Het werven van personeel gaat verder dan alleen een vacature plaatsen. Het vereist inzicht, strategie en de juiste aanpak om de ideale kandidaat te…
Vrouwen krijgen in Nederland voor hetzelfde soort werk 13 procent minder betaald dan mannen. Om die loonkloof te dichten, tekende de Europese Unie in…
Als werkgever heb je de taak om de identiteit van je werknemers te verifiëren. Voorafgaand aan de indiensttreding bekijk je het originele…
Als de zomer in aantocht is, versterken veel ondernemers hun team met vakantiekrachten. Maar hoe zorg je ervoor dat je deze vaak jonge mensen op de…
Een vacature plaatsen en wachten tot de geschikte kandidaat naar je toe komt? Helaas, die tijd is voorbij. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het…
Om op te vallen bij potentiële kandidaten moet je personeelsadvertentie goed in elkaar zitten. Waar moet je op letten bij een effectieve vacaturetekst…