Categorieën

Voor veel ondernemers klinken diversiteit en inclusie misschien wat vaag, maar dat verandert als je begrijpt wat ze voor het succes van je bedrijf kunnen betekenen. In dit artikel verkennen we de kracht van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer en bieden we concrete stappen om deze essentiële waarden in je bedrijfscultuur te integreren.

In het kort

  • Diversiteit op de werkvloer omvat een breed scala aan kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, cultuur, vaardigheden en achtergrond.
  • Inclusie draait om het creëren van gelijke kansen, een veilige werkplek en waardering voor verschillende perspectieven en achtergronden.
  • Bedrijven met diversiteit binnen teams hebben meer kans op hogere winstgevendheid, betere prestaties, innovatie, creativiteit en aantrekkelijkheid voor jong personeel.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

In een wereld die steeds diverser wordt, is het van cruciaal belang dat bedrijven diversiteit en inclusiviteit omarmen. Deze elementen zijn niet alleen van belang als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar bieden ook substantiële zakelijke voordelen voor je bedrijf – van hogere winstgevendheid tot betere teamdynamiek en personeelsbehoud. Daarover later in dit artikel meer.

Wat is diversiteit op de werkvloer?

Diversiteit op de werkplek houdt in dat jouw bedrijf bestaat uit mensen met uiteenlopende kenmerken. Dit omvat een breed scala aan aspecten, zoals geslacht, leeftijd, taal, etniciteit, persoonlijkheid, religie, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, opleidingsniveau, verschillende vaardigheden en fysieke kracht.

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit?

Hoewel de termen diversiteit en inclusie vaak door elkaar gebruikt worden, is er een belangrijk verschil. Diversiteit gaat over de verschillende eigenschappen die mensen uniek maken, zoals hun achtergrond, kenmerken en seksuele geaardheid. Inclusie draait om het gedrag en de sociale normen die ervoor zorgen dat mensen zich gewaardeerd en onderdeel van het geheel voelen.

Verschillende perspectieven

Inclusiviteit gaat over gevoel van erbij horen, gelijke kansen, een veilige werkplek en dat er plek is voor verschillende perspectieven. In je bedrijf betekent dat je medewerkers gelijk behandelt, dezelfde kansen en middelen biedt en ook je waardering uitdrukt in een gelijkwaardig en eerlijk salaris – ongeacht verschillende achtergronden of persoonlijke kenmerken.

Hoeveel voordeel levert diversiteit en inclusiviteit jouw bedrijf op?

Voordat je besluit tijd te investeren in meer diversiteit binnen je huidige personeelsbestand, is het goed om te zien welke voordelen dit met zich meebrengt. Diverse onderzoeken van organisatieadviesbureau McKinsey tonen aan dat bedrijven een flinke commerciële winst kunnen behalen door te investeren in diversiteit binnen hun teams. We zetten ze op een rij.

Hogere winstgevendheid

Het McKinsey-onderzoek laat onder andere zien dat bedrijven met een hoge mate van etnische en culturele diversiteit 25 procent meer kans hebben op bovengemiddelde financiële resultaten.

Betere prestaties

Onderzoek laat zien dat een team dat is samengesteld uit divers talent efficiënter samenwerkt, wat leidt tot hogere productiviteitsniveaus.

Meer innovatiekracht

Meer diversiteit leidt tot meer innovatie. Bedrijven met diverse teams zien een omzetstijging van 45 procent die direct gerelateerd is aan innovatie.

Meer creativiteit

Teams met verschillende soorten persoonlijkheden, culturele diversiteit, vaardigheden en ervaringen, genereren vaak een rijkere variëteit aan ideeën. Dit leidt tot een concurrentievoordeel in jouw sector, aangezien creativiteit essentieel is voor groei.

Aantrekkelijker voor jong personeel

Zeker jongeren zoeken naar werkgevers die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel dragen. Uit een groot Amerikaans onderzoek blijkt dat maar liefst 83 procent van de werkzoekenden uit generatie Z diversiteit en inclusieve organisatie een belangrijke factor vindt bij het kiezen van een nieuwe werkgever. Dat is een belangrijk gegeven in deze krappe arbeidsmarkt.

Beter personeelsbehoud

Een diverse en inclusieve werkomgeving kan het personeelsverloop verminderen. Als medewerkers zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen, blijven ze langer bij een bedrijf.

Grotere betrokkenheid

Werkplekken die divers en inclusief zijn, creëren gelukkigere en meer betrokken werknemers. Dit leidt tot een beter algemeen moreel en een hogere medewerkersbetrokkenheid.

Verbetering van de bedrijfscultuur

Een diverse en inclusieve werkplek heeft een positieve invloed op de bedrijfscultuur. De interactie met collega’s van diverse achtergronden verrijkt het bewustzijn en bevordert een dialoog, wat cruciaal is voor een gezonde bedrijfscultuur.

Nieuwe markten

Als je personeelsbestand een goede afspiegeling van de samenleving is, heb je als bedrijf meer kans om nieuwe markten te betreden. Diversiteit brengt een mix van vaardigheden en perspectieven die innovatie stimuleert en helpt bij het succesvol verkennen van nieuwe markten.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Wat kun je doen om diversiteit op de werkvloer te stimuleren?

Het opbouwen van een divers personeelsbestand en een succesvol diversiteitsbeleid vraagt tijd, moeite en geduld. Dit zijn belangrijke stappen om te zetten.

Maak het een integraal onderdeel van je cultuur

Voor een effectieve aanpak moet diversiteit en inclusie verankerd zijn in de cultuur van je organisatie. Het is essentieel dat al je medewerkers het belang van deze thema’s begrijpen en zich actief inzetten om deze te bevorderen.

Cruciaal hierbij is jouw rol als ondernemer. Jij moet het belang van diversiteit en inclusie niet alleen erkennen, maar ook de nodige ondersteuning bieden om deze waarden vast onderdeel van de bedrijfscultuur te maken. Alleen zo creëer je een werkomgeving met gelijke kansen waarin iedereen de vrijheid heeft zichzelf te zijn.

Focus je op divers talent in je werving en selectie

Als je een diverse en inclusieve werkplek wilt opzetten, speelt de manier waarop en welke nieuwe medewerkers je aantrekt een cruciale rol. Zorg ervoor dat je in elke fase van het wervingsproces eventuele vooroordelen aanpakt en dat je vacatureteksten zo schrijft dat ze een breed scala aan kandidaten aanspreken.

Als je bijvoorbeeld m/v achterwege laat in vacatures, verbreedt dat direct het bereik van potentiële kandidaten. Je trekt immers kandidaten aan die anders misschien niet op jouw vacature zouden reageren. En wanneer je stereotyperende woorden weglaat, scoor je ook al beter. Denk aan typische mannelijke woorden als kritisch, zelfstandig, besluitvaardig en dominant. En de stereotypisch vrouwelijke woorden als gezellig, betrokken, enthousiast en klantvriendelijk. 

Ben en blijf bewust

Het gebeurt niet bewust, maar we worden elke dag geconfronteerd met vooroordelen en helemaal uitsluiten kun je ze niet. Maar het is wel goed om je als ondernemer en als bedrijf bewust te zijn van onzichtbare verschillen en je eigen aannames en voorkeuren.

Is een academisch niveau echt zo belangrijk binnen jouw bedrijf? Of zijn andere kwaliteiten eigenlijk veel belangrijker? Is relevante of ‘vergelijkbare’ werkervaring noodzakelijk of wordt een positief werkethos, zelfstandigheid en eigen initiatief veel meer gewaardeerd?

Zet nu de stap naar diversiteit en inclusiviteit

De voordelen van een diverse en inclusieve werkomgeving zijn overduidelijk: van verhoogde winstgevendheid en innovatie tot beter personeelsbehoud en een sterkere bedrijfscultuur.

Als ondernemer heb je de sleutel in handen om deze positieve verandering te stimuleren. Begin vandaag nog met het integreren van diversiteit en inclusiviteit in je organisatie. Door actie te ondernemen, kun je een omgeving creëren waar iedereen zich thuis voelt en kan floreren.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Op zoek naar personeel? In deze krappe arbeidsmarkt moet je jezelf goed voorbereiden en verschillende methodes gebruiken. Denk aan het werven van…
Om op te vallen bij potentiële kandidaten moet je personeelsadvertentie goed in elkaar zitten. Waar moet je op letten bij een effectieve vacaturetekst…
Als werkgever heb je de taak om de identiteit van je werknemers te verifiëren. Voorafgaand aan de indiensttreding bekijk je het originele…
Zoek je snel versterking voor je team en zie je op tegen sollicitatieprocedures en complexe administratie? Een uitzendkracht kan de ideale oplossing…
Goed personeel ligt niet voor het oprapen. Toch laten veel bedrijven AOW’ers bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd direct afvloeien. Dat…
Het werven van personeel gaat verder dan alleen een vacature plaatsen. Het vereist inzicht, strategie en de juiste aanpak om de ideale kandidaat te…