Categorieën

Als ondernemer wil je goed voorbereid zijn op alles wat op je pad komt. Ook als gaat om de regels rondom ontslag. In dit artikel gaan we in op de Werkloosheidswet (WW). Wat betekent die voor jouw bedrijf en jouw werknemers? Ontdek hoe de wet werkt en hoe je als werkgever de premie kunt beïnvloeden.

In het kort

  • De WW is een werknemersverzekering die een uitkering biedt aan werknemers die ontslagen worden.
  • Werknemers moeten zich op de eerste werkloosheidsdag inschrijven bij het UWV Werkbedrijf om aanspraak te maken op de uitkering.
  • Werkgevers dragen verplicht premie af voor de WW, bestaande uit een deel voor het Algemeen werkloosheidsfonds (WW-Awf) en een deel voor het Sectorfonds (WW-Wgf/Sectorfonds).

Inhoudsopgave

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Wat is de WW?

De Werkloosheidswet (WW) is een werknemersverzekering. Die zorgt ervoor dat een werknemer aanspraak kan maken op een uitkering als hij ontslag krijgt.

De WW valt net als de ziektewet (ZW), de Ziekenfondswet (ZFW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) onder de verplichte werknemersverzekeringen. Dat betekent dat je voor elke werknemer – naast de loonbelasting – premie voor die verzekeringen afdraagt.

Wanneer krijgt iemand een WW-uitkering?

Zodra een werknemer ontslag krijgt, heeft hij of zij recht op WW. Hij of zij moet zich dan op de eerste werkloosheidsdag als werkzoekende inschrijven bij het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf nodigt de werknemer vervolgens uit voor de aanvraag van de uitkering.

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) zorgt voor de afhandeling van de WW-uitkering. Het instituut kan korten op de uitkering en zelfs een uitkering weigeren als er sprake is van verwijtbaar ontslag. Bijvoorbeeld een werknemer die zelf ontslag neemt of van wie het gedrag dringend aanleiding geeft tot ontslag.

WW-uitkering 2024

  • De WW kent één loongerelateerde uitkering. Het gaat om een tijdelijk inkomen. De duur van de maximale uitkering is 24 maanden.
  • Hoe lang een werknemer recht heeft op een uitkering bepalen de wekeneis en de jareneis. Met de rekenhulp van het UWV kun je berekenen hoeveel maanden iemand recht heeft op een WW-uitkering vanaf de eerste werkloosheidsdag.
  • Ontslagen werknemers hoeven geen bezwaar aan te tekenen bij het UWV om recht op een WW-uitkering te behouden. Voorwaarde is wel dat iemand niet verwijtbaar werkloos is. In dat geval wordt een uitkering geweigerd als het gedrag van de werknemer een dringende reden voor ontslag vormt. 
  • Gedurende de eerste twee maanden ontvangt een werkloze werknemer 75 procent van het laatstverdiende salaris. Daarna ontvangt hij of zij 70 procent van dat salaris.


WW-uitkering: verplichte premie

Elke werknemer is verplicht verzekerd voor de WW. De premie bestaat uit twee delen:

  1. Het deel voor het Algemeen werkloosheidsfonds (WW-Awf). Zowel het werkgeversdeel als dat voor de werknemer vindt u in de tabel premiepercentages Sociale verzekeringen. 
  2. Het deel voor het Sectorfonds (WW-Wgf/Sectorfonds): dit deel betaal jij als werkgever. De hoogte hiervan wordt bepaald door het werkloosheidsrisico in de bedrijfs- of beroepssector van je bedrijf.


Je mag van het loon van je werknemer alleen het werknemersdeel van de premie WW-Awf inhouden. Over een deel van het loon hoeft geen WW-Awf-premie te worden berekend – de zogenaamde franchise. Dit geldt voor zowel het werknemers- als het werkgeversdeel.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Variabele premies door seizoenswerkloosheid

Werkgevers in de sectoren cultuur, landbouw, bouw, schildersbedrijf en horeca, hebben te maken met variabele WW-premies. Je betaalt hogere premies bij contracten die korter duren dan een jaar. Duurt het contact langer? Dan daalt de premie. Het verschil kan in sommige gevallen wel tien keer hoger uitvallen. Bovengenoemde sectoren hebben te maken met seizoenarbeiders die vaak terugkeren in de WW.

Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Lees ook…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van…
Soms mogen een opdrachtgever en een freelance opdrachtnemer een arbeidsrelatie aanmerken als een (fictieve) dienstbetrekking. Dit noemen we opting-in….
Heb of krijg je als ondernemer mensen in dienst? Dan krijg je te maken met salarisadministratie. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke gegevens moet…
Wanneer je personeel hebt, ben je wettelijk verplicht om premies te behalen voor de Werkhervattingskas (Whk) en de WGA (Werkhervatting…
Thuiswerken is niet langer een trend, maar een blijvende realiteit. Ontdek hoe je als ondernemer jouw team in 2024 kunt ondersteunen met een…
Het minimumloon is meer een getal op papier. Het is een belangrijke basis onder je personeelsbeleid en het beïnvloedt de tevredenheid je team. En dat…