Categorieën

In vacatures wordt altijd - áls het genoemd wordt - het brutoloon vermeld. Hoewel dat zeker een goede indicatie is van hoe hoog iemand op de salarisladder is geklommen, is het eigenlijk nog belangrijker om te weten wat er netto overblijft. Want alleen daarmee kan iemand berekenen of een loon genoeg is om van te leven. Hoe zit dat eigenlijk, bruto- en nettoloon?

In het kort

  • Het brutoloon is het loon vóór belastingen en premies, vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en gebruikt voor onderhandelingen met werknemers.
  • Verschillende inhoudingen worden van het brutoloon afgetrokken, zoals loonbelasting, premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen, zorgverzekeringswet en pensioenpremie.
  • Het nettosalaris is wat er overblijft na aftrek van alle inhoudingen van het brutoloon en wordt uitbetaald aan de werknemer.

Inhoudsopgave

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Wat is brutoloon?

Het brutoloon is het loon dat iemand krijgt vóórdat belastingen en premies afgetrokken zijn. Dus niet wat iemand werkelijk krijgt, maar wat iemand voor de belastingdienst krijgt. Over dit loon onderhandel je met een potentiële werknemer. En over dit loon geef je verhoging aan je huidige personeel. Het brutoloon staat in de arbeidsovereenkomst.

Bruto vs. netto: alle inhoudingen op een rij

Het volgende kan allemaal van het brutoloon afgehaald worden voordat iemand uitbetaald krijgt.

Loonbelasting

Dit betaalt iedereen aan de Belastingdienst en is een percentage van je brutoloon (iedereen heeft recht op loonheffingskorting).

Premies volksverzekeringen

Bijvoorbeeld zoals de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet of de Wet langdurige zorg.

Premies werknemersverzekeringen

Bijvoorbeeld de Werkloosheidswet of de Ziektewet. Dit zijn (net zoals de premies volksverzekeringen) verplichte sociale verzekeringen die zorgen voor (tot op zekere hoogte) levenslange financiële zekerheid.

Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

Deze heffing komt voor rekening van de werkgever, dus zie je meestal niet op je loonstrook staan. Maar soms betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage. Dit wordt dan wel genoemd.

Pensioenpremie

Wanneer je via je werkgever pensioen opbouwt.

Andere uitgaven

Heb je een auto van de zaak? Dan wordt deze ook ingehouden voordat je uitbetaald krijgt.

Hoe kun je het brutosalaris uitrekenen?

Hoe je het brutosalaris uitrekent, hangt af van het soort arbeidscontract dat iemand heeft. Als iemand in vaste dienst is, kijk je simpelweg naar het jaarsalaris en deel je dat door 12. Iemand kan ook anders uitbetaald worden, bijvoorbeeld per week. Dat gebeurt bijvoorbeeld veel bij uitzendbureaus. Als iemand vaste uren draait, deel je het jaarsalaris door 52 om het bruto weekloon te krijgen.

Maar als iemand een nulurencontract heeft, zul je dit elke week of maand opnieuw moeten bekijken. Dan neem je het uursalaris en vermenigvuldig je dit met het aantal uren dat iemand in een periode gewerkt heeft. Betaal jij voor overuren iets extra’s? Dan moet je dit natuurlijk ook in je berekening meenemen. Een voorbeeld, waarbij we uitgaan van een 40-urige werkweek, zonder overwerk, met een uursalaris van € 15:

Brutoloon per uur: € 15
Loon per week (40 uur): € 600
Loon (4 weken): € 2.400
Loon per maand: € 2.600
Loon per jaar: € 31.200

Wat is een nettosalaris?

Wanneer van het brutoloon alle bovengenoemde inhoudingen zijn afgehaald, houd je het nettoloon over. Het verschil tussen bruto en netto wordt groter naarmate het salaris hoger is. Want hoe hoger het salaris, hoe meer belasting iemand betaalt. Het nettoloon is wat er uiteindelijk op de bankrekening gestort wordt.

Hoe kun je het nettoloon berekenen?

Dus wat houdt iemand over van het brutoloon? Neem het brutobedrag en haal daar de bovenstaande premies van af. Dat kan een aardig rekenklusje worden, want je moet met veel dingen rekening houden, niet alleen met de standaardinhoudingen zoals we hierboven beschreven. Maar bijvoorbeeld of iemand een auto van de zaak heeft. En of diegene daarmee misschien een verkeersboete heeft gekregen die voor eigen rekening komt. Een voorbeeld in het kort:

Bruto maandloon: € 2.500
Loonheffing: € 302,33
Bijdrage Zvw: € 135,75
Auto van de zaak: € 100

Nettoloon: € 1.961,92

Nu weet je wat het verschil tussen bruto en netto inhoudt. Meer weten over loon? Lees dan eens ons artikel: Wat is loon?

Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Lees ook…
Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever houdt de loonheffing in op het salaris van zijn…
Arbeidsvoorwaarden kun je vinden in de wet, in een cao, in een bedrijfsregeling en in arbeidscontracten. Maar welke regels zijn leidend? Lees meer over…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van…
i.s.m.
Personeel is het grootste kapitaal van elk bedrijf, maar ook de grootste kostenpost. Je personeelskosten hebben dan ook rechtstreeks invloed op de…
Thuiswerken is niet langer een trend, maar een blijvende realiteit. Ontdek hoe je als ondernemer jouw team in 2024 kunt ondersteunen met een…
Als ondernemer wil je goed voorbereid zijn op alles wat op je pad komt. Ook als gaat om de regels rondom ontslag. In dit artikel gaan we in op de…