Categorieën

Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens (waaronder artikelen) op de website. Dat geldt ook voor informatie/ artikelen en/of modules van derden die wij op de website plaatsen en ter beschikking stellen aan leden of niet-leden. Onjuistheden of onvolledigheden kunnen wij echter niet voorkomen.

De Zaak behoudt zich het recht voor de inhoud van informatie op de website te wijzigen.
 
De Zaak aanvaarden garandeert geen foutloze werking van of ononderbroken toegankelijkheid tot haar website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Tevens garanderen wij niet, dat naar ons gestuurde e-mailberichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 
De Zaak heeft geen invloed op de inhoud van websites waarnaar door middel van een hyperlink of anderszins wordt verwezen, en aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid.